Lưu trữ của tác giả: Anh Lê Hải

Màn hình LED P3 Trong Nhà Tại UBND Phường Quảng Thắng, Thanh Hóa

Tên dự án: Màn hình LED hiển thị trong nhà Mẫu sản phẩm: P3 trong nhà...

Màn hình LED P2.5 trong nhà tại Viện Thuốc lá

Tên dự án: Màn hình LED hiển thị trong nhà Mẫu sản phẩm: P2.5 Trong Nhà...

Công nghệ Mini-LED kèm Local Dimming: Sự Phát Triển Đầy Hứa Hẹn của Công Nghệ Hiển Thị

Trong bức tranh không ngừng phát triển của công nghệ hiển thị, Công nghệ Mini-LED...

Công nghệ Mini-LED: Ánh sáng cho Tương lai Công nghệ Hiển thị

Ở trong thời đại số hóa này, nhu cầu về màn hình chất lượng cao...

Màn hình Thực tế ảo VR: Một cái nhìn vào tương lai

Trong thế giới ngày nay đang phát triển nhanh chóng, công nghệ đã tiến xa...

Màn hình LED P1.53 trong nhà tại Liên doanh Vietsovpetro

Tên dự án: Màn hình LED hiển thị trong nhà Mẫu sản phẩm: P1.53 trong...

Màn hình LED P2.5 trong nhà tại UBND Thành phố Tây Ninh

Tên dự án: Màn hình LED hiển thị trong nhà Mẫu sản phẩm: P2.5 trong...

Màn Hình E Ink: Tương Lai của Đọc Trực Tuyến

Trong thế giới ngày nay với tốc độ phát triển nhanh chóng, công nghệ tiếp...

Màn hình Ba Chiều: Một Cái Nhìn Về Tương Lai Của Công Nghệ Trực Quan

Trong một thế giới mà công nghệ liên tục tiến hóa, màn hình ba chiều...

Công nghệ Extreme Dynamic Range: Nâng Cao Chất Lượng Hình Ảnh 

Công nghệ Extreme Dynamic Range (XDR) là một trong những công nghệ hình ảnh hiện...